Tervisekeskuse kolimise järel jääb doktor Nahkur kabinetita

0
Hambaarst Marje Nahkur. Foto: Siim Solman

Mari Tammar

Kõigi eelduste kohaselt alustavad Rapla perearstid septembris oma vastuvõtte Alu tee 1 asuvas renoveeritud esmatasandi tervisekeskuses. Seal pole aga ruume ette nähtud seni Rapla Perearstikeskuses (Lasteaia 12) patsiente vastu võtvale hambaarstile Marje Nahkurile ja silmaarstile Anne Kasele.

Vald on palunud septembri alguseks arstidel välja kolida ja alternatiivne pind endale ise leida. Kuna hambaarsti aparatuur nõuab aga erilisi tingimusi, pole doktor Nahkur sobivat pinda leidnud ja nii on oht, et doktor peab oma senise töö lõpetama.
Doktor Marje Nahkur on Raplas hambaarsti tööd teinud peagi 50 aastat ning tänagi on tal sadu patsiente nii Rapla maakonnas kui ka kaugemalt. „Kõik ajad on üle elatud, aga nüüd tunnen ennast nagu rott, kes peab uppuvalt laevalt pagema,” ütleb ta tekkinud olukorrast rääkides.
Märtsi alguses oli temal ja Cilia OÜ silmakabinetti vedaval Anne ja Enno Kasel Rapla vallavanemaga kohtumine. Arstid uurisid, mis praegusest tervisekeskuse hoonest Lasteaia tänaval saab ja kas nad võiksid seal oma vastuvõttudega jätkata. Kindlat vastust selles osas, mis majast edasi saab, ei osanud vallavalitsuse esindajad anda, ent ütlesid, et mitut erinevat üksust majja tegutsema ei soovita ja nii peaksid arstid sealt siiski välja kolima. Mingeid alternatiivseid pindu pole vald arstidele vastuvõttude jätkamiseks pakkunud. Öeldud on, et arstid peaksid need endale ise leidma.
Doktor Nahkur selgitab, et hambaarsti aparatuur vajab kanalisatsiooni ja veevärki nii põranda alt kui ka pealt ehk lihtsalt kraanikausist toa nurgas hambaarsti jaoks ei piisa. Erapinnale üürnikuks (näiteks mõnda korterisse) ei saaks ta minna, sest see vajaks ümberehitamist, et süsteemid ühtlustada. Tehnika mahavõtmine ja uuesti paigaldamine maksaks ligikaudu 3000 eurot. Samuti on tegemist raske tehnikaga, mida naljalt teisele või veel kõrgemale korrusele ei vea. Kui kabinet üle viia teisele aadressile, tähendab see sisuliselt uue kabineti rajamist, mis tähendab ka uute töölubade jms taotlemist.
Doktor Nahkuri edasise käekäigu pärast tunnevad muret ka tema patsiendid, kes on koostanud Rapla vallavalitsusele kirjaliku pöördumise. Selle kirja palus siiski doktor asjaolude selginemiseni enda kirjutuslaua sahtlisse jätta, nii et ta ei ole päris kindel, kas see kiri on vallavalitsusele läkitatud või mitte.
Saan võimaluse kirjaga tutvuda. Sellest võib lugeda: „Meile teadaolevalt üürib Marje Nahkur oma tööruumi Rapla Perearstikeskuses Rapla vallalt. Vald soovib üürilepingu lõpetada, kuid teist sobivat üüripinda ei ole Marje Nahkurile pakutud. Kahetsusväärselt tooks üürilepingu lõpetamine ilma asenduspinda pakkumata kaasa tagajärje, et väga heade ametioskustega hambaarst oleks sunnitud ainuüksi üüripinna puudmise tõttu jääma pensionile. Arvestades, et Marje Nahkuril on jätkuvalt soov ja valmisolek hambaarstina edasi töötada ning tema hambaarstiteenuse vastu on huvi väga paljudel patsientidel, palume Rapla vallal leida võimalused hambaarst Marje Nahkuri abistamiseks temale sobiva uue üüripinna leidmisel. /–/
Tegemist on väga hinnatud ja austatud tohtriga – arstiga, kes käsitleb hambaravi eelkõige kui meditsiini ja sellest põhimõttest lähtuvad ka tema hambaravikabineti teenuste hinnad. Seega kaotaksid Marje Nahkuri võimaliku sunnitud pensionile jäämisega ka need inimesed, kelle sissetulek ei võimalda hammaste ravimist kallimates hambakliinikutes. /–/ Kuigi Marje Nahkur on pensioniealine, ei ole tema vanus kindlasti vähendanud tema pühendumist tööle, tema ametialaseid oskusi ega vilumust, vaid tegemist on jätkuvalt pühendunud, ennast ametialaselt täiendava ning kindla käe ja osava hambaarstiga, kes armastab oma tööd.” Kiri lõppeb kümmekonna allkirjaga, ent sellele oleksid nõus alla kirjutama ka paljud teised Marje Nahkuri pikaaegsed patsiendid.
Ka doktor ise ütleb, et ta soovib olla sotsiaalselt sidus ning ta tervis töö tegemist ei keela. Samas pole ta julgenud enam patsientide visiite kaugemale kui augusti lõppu registreerida, sest ta ei tea, mis pärast seda saab. „Kõik kliendid muudkui küsivad ja küsivad ja mina pean muudkui selgitama, miks,” ütleb doktor ja lisab, et tunneb, et on nagu kahe tule vahel. Ühel pool on patsiendid, kes soovivad vastuvõtule tulla, teisel pool takistused. Parim lahendus oleks tema jaoks see, kui ta võiks oma senises kabinetis vähemalt aasta lõpuni jätkata.
Et situatsioon on selliseks kujunenud, on tema jaoks ebameeldiv üllatus. Ta tunnistab, et poleks arvanud, et kõik niimoodi lõppeb. „Tekib tunne, nagu mulle öeldaks: sinu aeg on läbi. Kao ära ja kõik,” räägib doktor. Samas ütleb ta, kerge muie näol, et ta on kõvast puust ja hoiab pea püsti isegi siis, kui peab lahkuma.

*

Rapla vallavanem Meelis Mägi: Rapla vallale kuuluvas hoones nimega Rapla Tervisekeskus (Rapla, Lasteaia 12), on hetkel tegutsemas neli ettevõtet: Rapla Perearstikeskus OÜ, Cilia OÜ, Marje Nahkuri Hambaravikabinet FIE ja BENU Rapla Tervisekeskuse apteek. Kuna juba aasta on teada, et maja enamusrentnik kolib 2019. aasta teisel poolel uutesse esmatasandi tervisekeskuse ruumidesse, on apteegipunkti viimane leping sõlmitud tähtajaga 30.09.2019.

Märtsikuus kohtusid valla esindajad ka teiste ettevõtete esindajatega, et vahetada informatsiooni, kuidas on kõik osapooled oma edasist tegevust näinud, arvestades maja tühjenemisega. Küsisime, mis on nende plaanid, ja palusime neil võimalike kinnisvarapindade osas ringi vaadata. Lubasime ka ise valla omandis olevate pindade seast vaadata, aga Rapla linnas sobivaid pindu pakkuda ei ole. Maikuus suhtleme selles osas nendega veel.

Rapla valla huvi on, et seni Lasteaia 12 silmaarsti kui ka hambaravi teenus jätkuksid kindlasti Rapla linnas. Rapla vald näeb Lasteaia 12 hoonet ka edaspidi valla omandina, aga kindlaid plaane, mis sinna majja tuleb, veel hetkel ei ole. Soov on maja anda tervenisti ühele valdkonnale kasutamiseks, olgu tegemist siis haridus- või sotsiaalvaldkonnaga. Tähtaega, mis ajaks maja saatuse osas otsus tehakse, seatud ei ole.